floarea soareluistemă naţională a Moldoveifloarea soareluifloarea soarelui


Products of Moldova

Adresa Ambasadei:

Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14,
Riga, LV -1050, Latvia

Tel.: (+371 6) 735 91 60
Fax.: (+371 6) 735 91 65

E-mail: riga@moldovaembassy.lv

Climatul investiţional

În prezent, una dintre sarcinile primordiale ale Guvernului este atragerea investiţiilor şi crearea unui climat antreprenorial favorabil pentru investitorii – atît străini, cît şi autohtoni.

În legătură cu aceasta, se iau măsuri necesare pentru stimularea activităţii de întreprinzător şi ameliorarea climatului investiţional, accentuîndu-se amplasarea geografică a ţării, forţa de muncă calificată, solurile fertile şi participarea republicii în cadrul zonelor de comerţ liber cu ţările CSI şi cele din Sud-Estul Europei.

Atractivitatea investiţională a Moldovei e determinată şi de faptul, că din iunie 2001 ţara este membru al OMC şi al Pactului de Stabilitate. A fost încheiat Acordul de Parteneriat şi Cooperare cu Uniunea Europeană (UE). Republica mai are acces pe pieţe prin intermediul Sistemului General de Preferinţe (GSP+) cu UE, Elveţia, Japonia etc. Astfel, UE a acordat acces liber, fără aplicarea taxelor vamale, pe pieţele sale interne a 7200 grupe de produse.

Actele legislative adoptate în ultima perioadă (Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător, Legea cu privire la organizaţiile de microfinanţare, Legea cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală, Legea cu privire la comerţul electronic, Legea cu privire la leasing), precum şi noile proiecte de legi elaborate în domeniul economiei, au un singur scop — asigurarea unei politici economice a statului — echilibrată şi previzibilă, – simplificarea creării şi funcţionării întreprinderilor, precum şi stimularea noilor investiţii.

Sînt atractive pentru proiecte industriale şi zonele economice libere, care oferă un şir de facilităţi fiscale şi vamale, precum şi garanţii de stat rezidenţilor săi. Actualmente, volumul investiţiilor în zonele economice libere a depăşit 76 mil. dolari SUA.

De asemenea, este atractiv pentru investitori Portul Internaţional Liber "Giurgiuleşti" care la moment se află în proces de construcţie.

Legislaţia fiscală naţională în vigoare prevede un şir de facilităţi privind investiţiile la plata:

  • impozitului pe venit
  • taxei pe valoarea adăugată (TVA)
  • accizelor
  • taxei vamale

Link-uri utile: